Absolwenci Uniwersytetu im. A. Mickiewicza podsumowali miniony rok

24 stycznia w Teatrze Wielkim odbyło się tradycyjne spotkanie noworoczne Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Absolwenci obejrzeli operę Piotra Czajkowskiego „Eugeniusz Oniegin”, a następnie spotkali się w foyer Teatru.

W spotkaniu uczestniczyli zaproszeni goście reprezentujący Uniwersytet, Profesorowie i Władze Rektorskie, z Jego Magnificencją Rektorem prof. dr hab. Bronisławem Marciniakiem na czele. Rektor w swoim wystąpieniu wysoko ocenił wkład Stowarzyszenia w rozwój Uczelni i społeczności akademickiej, a także zapewnił o wsparciu Uniwersytetu dla poczynań absolwentów i planów dalszego rozwoju Stowarzyszenia. Jeszcze raz serdecznie dziękujemy Rektorowi za okazywaną życzliwość i dotychczasowe wsparcie dla inicjatyw podejmowanych przez Stowarzyszenie.

Podczas uroczystości został zainaugurowany obyczaj uhonorowania raz w roku przez Stowarzyszenie Absolwentów UAM jednego spośród swoich absolwentów, który wyróżnił się społecznym zaangażowaniem, bezinteresowną pracą, nadzwyczajnymi dokonaniami, wrażliwością na ludzką krzywdę. Pierwszym wyróżnieniem i rekomendacją wystosowaną przez Stowarzyszenie do Rektora UAM z prośbą o wystąpienie o nagrodę Rzecznika Praw Obywatelskich, została uhonorowana dr Agnieszka Rybak – Starczak, absolwentka Wydziału Prawa UAM, która wsławiła się bezkompromisową postawą i pracą w obronie mieszkańców naszego miasta, pokrzywdzonych przez tzw. „czyścicieli kamienic”. Sylwetkę laureatki przedstawiła prof. Sławomira Wronkowska – Jaśkiewicz. Duża liczba uczestników spotkania, świadczy o silnej więzi absolwentów ze swoim Uniwersytetem i potrzebie jej dalszego kultywowania i rozwijania, dla wspólnego dobra absolwentów i ich Uczelni.

Stowarzyszenie obchodziło w 2015 roku Jubileusz 25-lecia swojej działalności.