Strażacy pod Zamkiem Górków

Uroczystość nadania sztandaru Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Szamotułach odbyła się w 27 września 2014 roku. W wydarzeniu wziął udział Wojciech Jankowiak, Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego.

Uroczystości, w których uczestniczył także Marszałek Marek Woźniak, rozpoczęła msza święta w kościele pw. Matki Boskiej Pocieszenia przy ulicy Kapłańskiej 16. Po nabożeństwie nastąpił przemarsz pododdziałów na szamotulski Rynek, gdzie odbyło się przekazanie sztandaru i wręczenie odznaczeń. Podczas festynu strażackiego w Parku Zamkowym mieszkańcy mogli skorzystać z takich atrakcji, jak pokazy i wystawa sprzętu ratowniczo – gaśniczego czy pokazy grupy ratownictwa wysokościowego.

Samorząd Województwa Wielkopolskiego przykłada dużą wagę do zapewnienia dobrych warunków funkcjonowania straży w regionie. Dzięki przyjętemu przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego „Programowi Rozwoju OSP Województwa Wielkopolskiego na lata 2012-2020”, do jednostek trafiają pojazdy ratownicze i specjalistyczny sprzęt. Będzie on wykorzystywany do ograniczania skutków negatywnego wpływu człowieka na środowisko naturalne, a także w ramach przeciwdziałania i usuwania następstw klęsk, katastrof i innych wypadków oraz zdarzeń związanych ze zjawiskami przyrodniczymi.

Trwa również realizacja projektu kluczowego WRPO na lata 2007-2013 „Rozbudowa zintegrowanego systemu bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego województwa wielkopolskiego”, którego beneficjentem jest Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu. Najważniejszą częścią projektu jest budowa sieci stanowisk o poszerzonej funkcjonalności do analizowania i prognozowania zagrożeń oraz kierowania działaniami ratowniczymi. Wartość przedsięwzięcia to 42,3 mln zł, z czego niemal 34 mln zł stanowi dotacja unijna. Przypomnijmy, że projekty kluczowe mają charakter strategiczny dla rozwoju regionu. Zatwierdza je Zarząd Województwa.

Źródło: www.umww.pl