Targi Inno Trans w Berlinie

W dniach 23 – 26 września br. w Berlinie miały miejsce Międzynarodowe Targi Techniki Transportowej, Innowacyjnych Komponentów, Pojazdów i Systemów Inno Trans 2014. W targach uczestniczyła delegacja Departamentu Transportu Urzędu Marszałkowskiego na czele z Zastępcą Dyrektora Henrykiem Szczefanowiczem. W trzecim dniu targów uczestniczył Wicemarszałek Wojciech Jankowiak, który w Zarządzie Województwa odpowiedzialny jest za funkcjonowanie publicznego transportu zbiorowego na terenie Województwa Wielkopolskiego. Targi były doskonałą okazją do zapoznania się z ekspozycjami producentów składów pociągów pasażerskich, elektrycznych oraz spalinowych

Głównymi punktami wizyty Wicemarszałka na targach były spotkania i rozmowy z przedstawicielami dwóch największych polskich producentów pociągów pasażerskich dla komunikacji lokalnej i regionalnej: Newag SA i PESA Bydgoszcz SA.

W spotkaniach z Prezesami Zarządów Spółek poruszone zostały aktualne zagadnienia związane z rozwojem rynku kolejowego przewozów pasażerskich na poziomie lokalnym i regionalnym, bieżącymi ofertami producentów adresowanymi do przewoźników kolejowych w kraju oraz założeniami rozwoju Spółki „Koleje Wielkopolskie’ Sp. z o.o. w świetle jej dalszego rozwoju i w związku z zapotrzebowaniem na tabor spalinowy i elektryczny przy uwzględnieniu założeń do nowego programu finansowania z funduszy europejskich na lata 2014 – 2020.

Targi InnoTrans, które w skrócie nazywane są Międzynarodowymi Targami Techniki Transportu Szynowego należą do największych i najważniejszych imprez wystawienniczych tego typu na świecie. Targi te są organizowane w cyklu dwuletnim i w tym roku odbyła się ich 10-ta jubileuszowa edycja.

W tym roku na targach w Berlinie reprezentowały się 2758 przedsiębiorstwa z 55 państw. W tym po raz pierwszy firmy z Białorusi, Litwy, Argentyny czy Maroko. Podobnie jak w latach poprzednich nie zabrakło firm z Polski, w tym dwóch największych polskich producentów pociągów pasażerskich: PESA SA Bydgoszcz oraz Newag SA Nowy Sącz. Łącznie w targach wzięło udział prawie 60 polskich firm sektora przemysłu transportu szynowego oraz ich kooperantów.