Konferencja „Potencjał rozwojowy Województwa Wielkopolskiego”

8 października 2014 r. odbyła się konferencja pn. „Potencjał rozwojowy Województwa Wielkopolskiego”. Gościem honorowym był Chi-Young Chen, Dyrektor Wydziału Gospodarczego Biura Gospodarczego i Kulturalnego Taipei w Warszawie – oficjalnej reprezentacji władz Wyspy Tajwan. Organizatorem konferencji było Wielkopolskie Biuro Planowania Przestrzennego w Poznaniu.

Dyrektor Chi-Young Chen podczas prezentacji „Potencjał rozwoju współpracy pomiędzy Województwem Wielkopolskim i Tajwanem” przedstawił obszary możliwej kooperacji z naszym regionem, skupiając się na potencjale wzrostu wymiany handlowej. Zaprezentował także możliwości eksportowe tajwańskiego przemysłu sektora wysokich technologii i elektroniki użytkowej. Chi-Young Chen podkreślił, że Tajwan importuje rocznie żywność za ok. 1,6 mld USD i wskazał na wielkopolski sektor rolno-spożywczy jako potencjalnego dostawcę produktów żywnościowych. Zaprosił również władze Województwa Wielkopolskiego do złożenia wizyty na Tajwanie wraz z misją gospodarczą przedsiębiorców z tego sektora. Jak podkreślił Dyrektor Chi-Young Chen wiedza Tajwańczyków o palecie oraz jakości polskich produktów jest niezwykle skromna i intensywna akcja promocyjna byłaby niezwykle użyteczna, tym bardziej, że Tajwan może stać się bramą lokowania eksportu w Chinach kontynentalnych.

Wicemarszałek Jankowiak zadeklarował rozważenie kierunku tajwańskiego, jako potencjalnego celu przyszłych misji gospodarczych z Wielkopolski.

Warto wspomnieć, że Wielkopolskie Biuro Planowania Przestrzennego od 2012 r. współpracuje z International Center for Land Policy Studies and Training (ICLPST) na Tajwanie. Nasi planiści uczestniczą m.in. w seminariach i szkoleniach, podczas których wymieniają doświadczenia z obszaru wdrażania informacji przestrzennej w planowaniu przestrzennym szczebla regionalnego oraz rozwoju miast.

Ogólna tematyka konferencji, związana z rozwojem Wielkopolski – regionem o wysokich i zróżnicowanych możliwościach – dotyczyła następujących zagadnień:

– potencjałów rozwojowych określonych w „Zaktualizowanej Strategii Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do 2020 roku. Wielkopolska 2020”,

–  konkurencyjności i tradycji wielkopolskiego rolnictwa na tle walorów środowiskowych,

– potencjału tkwiącego w ośrodkach wzrostu na przykładzie Kalisza i Ostrowa Wielkopolskiego – regionalnego bieguna wzrostu,

–  walorów środowiska przyrodniczego i kulturowego stanowiących potencjał dla rozwoju turystyki,

–   uwarunkowań dla rozwoju energetyki odnawialnej w Wielkopolsce,

– instrumentów monitorowania polityk publicznych w obszarze miast na przykładzie działalności Wielkopolskiego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego (WROT).

Konferencja umożliwiła wymianę poglądów i doświadczeń na temat rozwoju regionalnego w szerokim spektrum zagadnień oraz przyczyniła się do zacieśnienia współpracy w regionie.

Źródło: www.umww.pl