Wręczenie odznaczenia za Zasługi dla Województwa Wielkopolskiego Zespołowi Siekieracy

W piątek 10 października w sali widowiskowej M-GOK „Kostrzynianka” w Kostrzynie odbył się jubileuszowy koncert Zespołu Pieśni i Tańca Ludowego „Siekieracy” z okazji 30 rocznicy jego powstania. Podczas uroczystości jubileuszowej Wicemarszałek Wojciech Jankowiak wręczył Zespołowi Honorową Odznaką za Zasługi dla Województwa Wielkopolskiego.

Na scenie Zespół zaprezentował aktualny repertuar, w którym znalazły się m.in. nastrojowy, liryczny „Kujawiak z oberkiem” oraz żywa i humorystyczna scenka „Pierzatki” w Siekierkach opowiadająca jak wyglądały jesienne i zimowe wieczory w czasach bez dobrodziejstw techniki i prądu. Scenka przeplatana przyśpiewkami i tańcami znakomicie przedstawiła regionalny i czysto siekieracki folklor.

Podczas uroczystości Wicemarszałek odznaczył również burmistrza Pawła Iwańskiego Honorową Odznaką za Zasługi dla Województwa Wielkopolskiego.

Fot. Robert Krukowski