Wicemarszałek Prezesem Stowarzyszenia „Droga S11”

3 lutego w Poznaniu odbyło się IX Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Gmin, Powiatów i Województw „Droga S11”, które skupia 55. samorządów z województw objętych przebiegiem drogi. W związku z upływem 4-letniej kadencji wybrano nowy skład Zarządu Stowarzyszenia.

Prezesem Stowarzyszenia został Wojciech Jankowiak, Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego.

Podczas Zebrania przyjęto również uchwałę w sprawie wniosku kierowanego do Ministra Infrastruktury i Rozwoju dotyczącego wprowadzenia do programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 przebudowy DK 11 do parametrów drogi ekspresowej.

s11

Warto przypomnieć, że stowarzyszenie powstało w lipcu 2006 r. w Koszalinie podczas konferencji pn. „S11 – droga nad morze”. Celem Stowarzyszenia jest doprowadzenie do powstania drogi ekspresowej o łącznej długości ok. 550 km przebiegającej przez województwo zachodniopomorskie, wielkopolskie, opolskie oraz śląskie.