Wielkopolskie „Elfy” w komplecie!

Są komfortowe i przyjazne pasażerom – pierwsze pociągi typu „Elf”, zamówione przez Województwo Wielkopolskie w ramach unijnego projektu, służą Wielkopolanom od momentu wejścia w życie rozkładu jazdy w grudniu 2012 roku. Ostatni – dwudziesty drugi – z przewidzianych w umowie pojazdów – z Wicemarszałkiem Wojciechem Jankowiakiem na pokładzie – dotarł do stolicy Wielkopolski we wtorek 25 lutego na Dworzec Letni. Wcześniej w siedzibie producenta w Bydgoszczy dokonano odbioru pojazdu.

Bezpośrednio po przyjeździe pociągu, w holu Dworca Letniego odbyła się krótka uroczystość, w której oprócz przedstawicieli Samorządu Województwa Wielkopolskiego uczestniczyli m.in. przedstawiciele zakładów PESA i „Kolei Wielkopolskich”.

Indywidualny projekt kluczowy pn. „Zakup taboru kolejowego dla regionalnych pasażerskich przewozów kolejowych” realizowany jest w ramach Priorytetu II, Działanie 2.4 – Tabor kolejowy dla regionalnych przewozów pasażerskich Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013. Beneficjentem projektu jest Samorząd Województwa Wielkopolskiego i w tym kontekście należy podkreślić, że 22 nowoczesne pociągi to największy zakup inwestycyjny w historii wielkopolskiego samorządu.

Całkowita wartość projektu to 469 718 975,58 złotych. Dofinansowanie projektu w ramach WRPO stanowi 50 %. Dostawy pociągów przebiegły planowo.

22 elektryczne zespoły trakcyjne mogą pomieścić łącznie 9 900 pasażerów – w tym 4488 na stałych miejscach siedzących. Pojazdy są klimatyzowane, przyjazne osobom niepełnosprawnym, wyposażone w gniazdka dla urządzeń mobilnych oraz przystosowane do jazdy z prędkością 160 km/h. Tabor jest sukcesywnie udostępniany w formie dzierżawy operatorowi wewnętrznemu – spółce Koleje Wielkopolskie.

Dzięki zakupowi nowego taboru możliwe stało się zaproponowanie zdecydowanie wyższej jakości usług transportu kolejowego oraz atrakcyjniejszej oferty przewozowej. Bezpieczniejsza, szybsza i lepiej dostosowana do oczekiwań pasażerów oferta sprawia, iż dostępność do centrów gospodarczych, edukacyjnych oraz kulturalnych uległa znacznej poprawie, co sprzyja zwiększonej mobilności mieszkańców regionu. Następuje także przeniesienie części potoku podróżnych z transportu drogowego na transport kolejowy oraz generowane są nowe potoki podróżnych.

Przypomnijmy w skrócie, że w październiku 2008 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął decyzję o przygotowaniu do realizacji projektu pn. „Zakup taboru kolejowego dla regionalnych pasażerskich przewozów kolejowych”. W tym samym roku złożono wniosek o dofinansowanie projektu. W kwietniu 2009 roku wniosek trafił do Komisji Europejskiej. Decyzja o dofinansowaniu zapadła w grudniu 2009 roku. Publikacja ogłoszenia o zamówieniu na dostawę 22 elektrycznych zespołów trakcyjnych w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich nastąpiła w marcu 2010 roku. Wybór najkorzystniejszej oferty (PESA Bydgoszcz SA) miał miejsce w październiku 2010 roku, umowę z producentem podpisano 8 lutego 2011 roku, co stanowiło początek rzeczowej realizacji projektu. Rok później odebraliśmy pierwszego „Elfa”. Sukcesywnie pojawiające się pojazdy umożliwiły przejęcie przez Koleje Wielkopolskie obsługi pasażerskiej w relacjach Poznań – Konin – Kłodawa – Kutno i Poznań – Zbąszynek. Rok później, w grudniu 2013 roku, rozkładowe „Elfy” w barwach Kolei Wielkopolskich dotarły do Gniezna i Mogilna.