Negocjacje Umowy Partnerstwa w Brukseli

5 marca 2014 r. w Stałym Przedstawicielstwie RP przy Unii Europejskiej w Brukseli odbyło się spotkanie będące formalnym rozpoczęciem negocjacji Umowy Partnerstwa oraz poszczególnych programów operacyjnych z Komisją Europejską. Ze strony Wielkopolski uczestniczył w nim Wicemarszałek Wojciech Jankowiak oraz Dyrektor Biura Wielkopolski w Brukseli Monika Kapturska.Proces przygotowywania oraz zatwierdzania dokumentów strategicznych i programowych na nową perspektywę finansową 2014-2020 dobiega końca, a negocjacje z Komisją to jego ostatni etap. W spotkaniu, które go oficjalnie otworzyło, udział wzięli przedstawiciele Komisji Europejskiej, polskiego rządu oraz marszałkowie województw. Było ono okazją do omówienia postulatów oraz oczekiwań ze strony Komisji, a także jej komentarzy do projektu Umowy Partnerstwa, która określa kierunki interwencji trzech unijnych polityk: spójności, Wspólnej Polityki Rolnej oraz Wspólnej Polityki Rybołówstwa. Na spotkaniu przedstawiono również główne punkty polskiego stanowiska negocjacyjnego oraz omówiono kwestie negocjacji poszczególnych programów operacyjnych, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze.

Głos w imieniu województw zabrał Przewodniczący Konwentu Marszałków Adam Jarubas, który mówił o pozytywnych doświadczeniach dotyczących decentralizacji zarządzania funduszami unijnymi w poprzednim okresie programowania oraz najważniejszych kierunkach Interwencji z regionalnego punktu widzenia.

zdjęcie: Biuro Wielkopolski w Brukseli