Nowy Ambasador Czech z wizytą w Wielkopolsce

W dniu 7 marca 2014 r. Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Wojciech Jankowiak przyjął na spotkaniu w Urzędzie Marszałkowskim nowego Ambasadora Republiki Czeskiej w Polsce Jakuba Karfika. Panu Ambasadorowi towarzyszyli Konsul Honorowa Republiki Czeskiej w Poznaniu Renata Mataczyńska oraz I Sekretarz Ambasady Petr Maryśka.

Marszałek Jankowiak wyraził zadowolenie z faktu, iż pierwsza służbowa wizyta (listy uwierzytelniające złożył on na ręce Prezydenta RP w dniu 11 lutego) przywiodła p. Ambasadora do Wielkopolski. Głównym tematem rozmowy był rozwój oraz obecny kształt relacji pomiędzy administracją samorządową a rządem, a także zakres przysługujących samorządowi wojewódzkiemu kompetencji.

Marszałek Jankowiak przedstawił p. Ambasadorowi główne etapy reformy samorządowej w Polsce podkreślając jednocześnie, iż wojewódzki poziom samorządu sprawdził się jako sprawny gospodarz w regionie, co przede wszystkim widać po skali i efektywności wydatkowania środków finansowych w ramach poprzedniej unijnej perspektywy finansowej, na dowód czego w przyszłej perspektywie jeszcze większa pula przyznanych Polsce środków będzie rozdysponowywana w ramach regionalnych programów operacyjnych. Panowie zgodzili się, że zarówno Polska jak i Czechy mądrze i efektywnie wykorzystały szanse rozwojowe, jakie dało przystąpienie doi Unii Europejskiej.

Na koniec spotkania Marszałek Jankowiak zaprosił p. Ambasadora do ponownego odwiedzenia Wielkopolski, a ten zapewnił, że z zaproszenia na pewno skorzysta.