25-lecie Publicznych Służb Zatrudnienia

16 lutego br. odbyło się uroczyste spotkania, zorganizowane przez Starostę Poznańskiego Jana Grabkowskiego oraz Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu Marię Sowińską, z okazji 25-lecia Publicznych Służb Zatrudnienia oraz Dnia Pracownika Publicznych Służb zatrudnienia.

W czasie uroczystości podsumowano działalność poznańskiego urzędu pracy w ciągu ostatnich 25 lat, w kontekście zmian i procesów, które zachodziły na lokalnym rynku zatrudnienia. Wręczono także wyróżnienia zasłużonym pracownikom urzędu.

Wicemarszałek Wojciech Jankowiak w swoim wystąpieniu podkreślił szczególną rolę publicznych służb zatrudnienia w realizacji zadań z zakresu promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej. Przy tej okazji Wicemarszałek pogratulował dotychczasowych osiągnięć i zadań zrealizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu oraz życzył wszystkim pracownikom urzędu, by wytrwali w realizacji swojej misji, którą jest pomoc człowiekowi będącemu w trudnej sytuacji życiowej.

Zmiany w zatrudnieniu zawsze odzwierciedlają procesy zachodzące w życiu gospodarczym i wpływają na życie społeczne. W minionym ćwierćwieczu na poznańskim rynku pracy, bywały lata bardzo dobre, jak rok 1998, gdy osób bezrobotnych było zaledwie 4 782 ale i takie jak rok 2003, gdy bez pracy w Poznaniu i powiecie poznańskim były 33 323 osoby. W czasie tych zmian Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu realizował szereg działań aktywizacyjnych i programów rynku pracy pomagających osobom bezrobotnym znaleźć pracę. Aktualnie stopa bezrobocia w Poznaniu wynosi 3,3%, a w powiecie poznańskim 3,6% i jest najniższa w kraju.