Z Chorwatami o infrastrukturze i transporcie

19 lutego br. Wojciech Jankowiak, Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego spotkał się z Tomislavem Tudiciem, radcą handlowym – Sekretarzem Ambasady Chorwacji w RP. Spotkanie poświęcono omówieniu planów rozwoju regionu w zakresie projektów infrastrukturalnych i transportowych.

Wicemarszałek Jankowiak podkreślił fakt, że rozpoczęła się perspektywa unijnego programowania 2014 – 2020 i w związku z tym w Wielkopolsce zrealizowanych zostanie wiele projektów w wyżej wymienionych sferach. Będą to inwestycje na poziomie wojewódzkim z zakresu infrastruktury drogowej i kolejowej. Projekty realizowane w pierwszej kategorii będą dotyczyły przede wszystkim dróg wojewódzkich, a środki na ten cel pochodzić będą z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014+ oraz z budżetu województwa. Wicemarszałek zaznaczył, że również Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad będzie realizowała na terenie Wielkopolski szereg inwestycji krajowych, na przykład budowę czterech obwodnic miast: Ostrowa, Jarocina, Kępna i Ujścia. W zakresie infrastruktury kolejowej, Samorząd Województwa Wielkopolskiego w perspektywie 2014+ włączy się w realizację kilku inwestycji związanych z modernizacją istniejących linii kolejowych o znaczeniu regionalnym, na przykład linii Poznań – Piła. Przewidziano również nakłady na nowy tabor kolejowy – planowany jest zakup zestawów elektrycznych.

Na zakończenie spotkania Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego zadeklarował działania ułatwiające kontakty przedsiębiorców chorwackich i polskich działających w sektorze transportu. Ma temu służyć pośrednictwo wyspecjalizowanych instytucji, na przykład Wielkopolskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Dobrym krokiem na drodze do wprowadzenia w życie tej deklaracji było spotkanie, które przedstawiciele Ambasady Chorwacji odbyli z przedstawicielami WARP. W składzie delegacji obecnej na tym spotkaniu znaleźli się również przedsiębiorcy chorwaccy z Żupani Vukovarsko-Srijemskiej – partnerskiego regionu Województwa Wielkopolskiego. Goście, przebywający w Wielkopolsce w dniach od 18 do 20 lutego na zaproszenie World Trade Center Poznań, Konsula Honorowego Republiki Chorwacji w Poznaniu oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, zaprezentowali sektor drzewny i meblarski.