XXIX Zgromadzenie Ogólne Związku Województw RP

W podwarszawskiej Jachrance, w dniach 19-20 lutego 2015 r. odbyły się obrady Zgromadzenia Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej. Ich przedmiotem było m.in. sprawozdanie z działalności zarządu w kadencji 2011–2014, także budżet na 2015 r. oraz wybór nowych władz. Województwo Wielkopolskie reprezentowali: Marszałek Marek Woźniak, Wicemarszałek Wojciech Jankowiak, Przewodniczący Sejmiku Krzysztof Paszyk oraz Radna Województwa Tatiana Sokołowska.

Wybrane władze ZWRP

Podczas spotkania przedstawiciele 16 regionów wybrali zarząd gremium oraz członków komisji wspólnej rządu i samorządu. Prezesem zarządu został Jacek Protas – wicemarszałek województwa warmińsko-mazurskiego, wiceprezesami – Adam Struzik – marszałek województwa mazowieckiego, Marek Woźniak – marszałek województwa wielkopolskiego i Sławomir Sosnowski – marszałek województwa lubelskiego. Na członków zarządu wybrano: Barbarę Zdrojewską – przewodniczącą sejmiku województwa dolnośląskiego, Urszulę Nowogórską – przewodniczącą sejmiku województwa małopolskiego oraz Wojciecha Saługę – marszałka województwa śląskiego.

Zgromadzenie Ogólne ZWRP delegowało również przedstawicieli związku do Komitetu Regionów Unii Europejskiej oraz do Kongresu Władz Lokalnych i Regionalnych Rady Europy. Zastępcą Członka Komitetu Regionów został Przewodniczacy Sejmiku Krzysztof Paszyk.

Poznań gospodarzem kolejnych obrad

Kolejne obrady związku odbędą się 5-6 marca br. w Poznaniu i związane będą z obchodami 25-lecia samorządności w Polsce. Wezmą w nim udział przedstawiciele najwyższych władz państwowych.

Związek Województw Rzeczypospolitej Polskiej

To dobrowolne stowarzyszenie województw. Jego głównym zadaniem jest wspieranie idei samorządu terytorialnego, obrona wspólnych interesów województw oraz dążenie do społeczno-gospodarczego rozwoju polskich regionów. Przedstawiciele związku reprezentują interesy województw na forum ogólnopaństwowym i międzynarodowym, inicjują i opiniują projekty aktów prawnych dotyczących samorządu terytorialnego, inspirują oraz podejmują inicjatywy wpływające na rozwój społeczno-gospodarczy województw i współpracę międzynarodową na poziomie regionów. Wymieniają się również doświadczeniem i tzw. dobrymi praktykami.

oprac. Kinga Kołodziejczak