Forum Profilaktyki Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

9 kwietnia w ramach odbywającego się w Poznaniu II Wielkopolskiego Forum Profilaktyki Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich odbyła się poświęcana tematom Forum konferencja. Zaangażowanie wielu różnych podmiotów może przynieść zdecydowana poprawę bezpieczeństwa na naszych drogach.

W forum uczestniczyli: Wielkopolski Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu insp. Rafał Batkowski wraz z Zastępcą, Wojewoda Wielkopolski Piotr Florek, Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Wojciech Jankowski, Zastępca Dyrektora Biura Prewencji i Ruchu Drogowego KGP mł. insp. Leszek Jankowski, Prezes Krajowego Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Jacek Zalewski, Prezes Automobilklubu Wielkopolski Robert Werle, przedstawiciele współpracujących z Policją służb, reprezentanci władz samorządowych, naczelnicy Wydziałów Ruchu Drogowego, liczni zaproszeni goście oraz uczniowie klas mundurowych ze szkół współpracujących z Policją.

Forum otworzył swoim wystąpieniem Wielkopolski Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu insp. Rafał Batkowski. Po przywitaniu uczestników szef wielkopolskich policjantów opowiedział o sukcesach funkcjonariuszy Ruchu Drogowego w podnoszeniu poziomu bezpieczeństwa na drogach województwa wielkopolskiego. Najwięcej jednak uwagi poświęcił sprawom szeroko pojętej profilaktyki i edukacji w dziedzinie bezpieczeństwa. Zdaniem komendanta wspólna działalność wszystkich zainteresowanych podmiotów w tej dziedzinie może przynieść najlepsze owoce poprawy kultury użytkowania dróg i poczucia bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Podczas forum nastąpiło przekazanie na ręce Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu insp. Rafała Batkowskiego kluczyków od zaprezentowanych w sali obrad dwóch nieoznakowanych radiowozów wyposażonych w videorejestratory. Zakup radiowozów został sfinansowany ze środków Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego w Poznaniu i w Kaliszu. Kluczyki przekazywali Dyrektor WORD w Poznaniu Paweł Guzik oraz Dyrektor WORD w Kaliszu Stanisław Piotrowski.

Dzień wcześniej w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Poznaniu odbyła się odprawa służbowa, w której udział wzięli naczelnicy wojewódzkich Wydziałów Ruchu Drogowego z całej Polski. Zebranych przywitał Zastępca Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu mł. insp. Rafał Kozłowski, który życzył uczestnikom owocnego udziału w szkoleniu. Następnie przekazał głos mł. insp. Leszkowi Jankowskiemu – Zastępcy Dyrektora Biura Prewencji i Ruchu Drogowego KGP. Głównym tematem spotkania były obecne i planowane zmiany w przepisach dotyczących ruchu drogowego. Poruszano również kwestie dotyczące szeroko rozumianej taktyki działań, obejmujących poprawę bezpieczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem niechronionych uczestników ruchu drogowego.

Podsumowaniem tego dnia było spotkanie w Klubie Policyjnym z obecnymi i byłymi naczelnikami Ruchu Drogowego. Wielkopolski Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu insp. Rafał Batkowski podziękował obecnym za wkład włożony w pracę nad poprawą bezpieczeństwa wielkopolskich kierowców na przestrzeni ostatnich lat.