Instytucja kultury Parowozownia Wolsztyn pod parą!

29 czerwca 2016 roku w Urzędzie Marszałkowskim w Poznaniu pomiędzy Samorządem Województwa Wielkopolskiego, Powiatem Wolsztyńskim, Miastem Wolsztyn oraz PKP Cargo została podpisana umowa – akt założycielski w sprawie utworzenia i funkcjonowania instytucji kultury Parowozownia Wolsztyn.

Sygnatariuszami umowy są: Marek Woźniak – Marszałek Województwa Wielkopolskiego, Wojciech Jankowiak – Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego, Janusz Frąckowiak – Starosta Wolsztyński, Piotr Krajewski – Wicestarosta Wolsztyński, Wojciech Lis – Burmistrz Wolsztyna oraz Maciej Libiszewski – Prezes Zarządu PKP Cargo S.A.

Historię wypracowywania optymalnej dla Parowozowni Wolsztyn formuły funkcjonowania przypomniał Wicemarszałek Wojciech Jankowiak, który zaznaczył: „To fenomen, że pomimo zmian podyktowanych postępem technicznym, poza utrzymaniem zabytkowej substancji prowadzimy także regularny ruch kolejowy. Ten jednak będzie stopniowo wygaszany w kolejnych latach na rzecz pozyskiwania przez nową instytucję pasażerów ruchu turystycznego. Liczymy na samodzielność finansową tego podmiotu, deklarując 1 kosztów jego utrzymania do 2027 roku”.

Maciej Libiszewski, Prezes PKP Cargo dodał: „Dla nas to najlepsza forma reklamy – ta kolej z początku XIX wieku jest wciąż żywa. To świadectwo i najlepsza lekcja historii zorganizowana z myślą o naszych dzieciach, popularyzująca transport kolejowy, który jest najbezpieczniejszą formą przemieszczania się na świecie”.

O tym, że Parowozownia Wolsztyn jest jednym z najważniejszych produktów turystycznych Wielkopolski i jednocześnie miejscem pracy dla mieszkańców ziemi wolsztyńskiej mówił Janusz Frąckowiak, Starosta Wolsztyński. „Niewątpliwie Parowozownia Wolsztyn działająca odtąd w formule instytucji kultury przyczyni się do rozwoju naszego regionu” – podkreślił.

Wojciech Lis, Burmistrz Wolsztyna wspominając zainteresowanie m.in. Japończyków trakcją parową podsumował: „Przed nami duże wyzwanie i szansa na świetną promocję zarówno Wolsztyna, jak i Wielkopolski i Polski w świecie”.

Głównym zadaniem powołanej instytucji kultury Parowozownia Wolsztyn będzie działalność turystyczno-rekreacyjna, tzn. organizowanie oraz prowadzanie nadzwyczajnych i turystycznych przewozów pasażerskich zabytkowym taborem z lokomotywą. Działalność obejmie również funkcjonowanie części ekspozycyjnej skansenu. „Parowozownia Wolsztyn” ma przyczynić się do aktywizacji życia kulturowego, a w dalszej perspektywie do promocji i wzmocnienia wizerunku województwa wielkopolskiego jako regionu o dużej atrakcyjności turystycznej i edukacyjnej. Parowozownia stanie się także atrakcyjnym miejscem pracy i dalszego rozwoju zawodowego mieszkańców. Zgodnie z ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, współorganizatorzy parowozowni zapewnią jej środki niezbędne do rozpoczęcia i prowadzenia działalności kulturalnej oraz do utrzymania obiektu, w którym działalność jest prowadzona. Środki na prowadzenie działalności, ustalone corocznie w planie finansowym przez Parowozownię, będą zapewniane przez strony w równych proporcjach – po 25 %. W celu umożliwienia rozpoczęcia działalności przez Parowozownię każda ze stron umowy przekaże Parowozowni w tym roku środki finansowe w kwocie po 375 tys. zł. PKP CARGO SA, na mocy zawartej umowy, przekaże należące do parowozowni nieruchomości i środki ruchome – w tym 32 lokomotywy parowe. Umowa została zawarta na czas nieoznaczony, jednak może zostać wypowiedziana przez każdą ze Stron dopiero po dniu 1 stycznia 2027 r.

Przypomnijmy, w Wolsztynie znajduje się zabytkowa, ośmiostanowiskowa hala postojowa z zapleczem warsztatowym i obrotnicą z 1908 roku, wieża wodna z roku 1907, zasiek węglowy z działającymi dźwigami do nawęglania i żuraw wodny, a także nadal używane maszyny i urządzenia oraz muzeum ukazujące historię węzła i parowozowni. Ekspozycję uzupełnia zbiór sprzętu ratownictwa technicznego zgromadzonych w wagonie towarowym z 1911 roku. W Wolsztynie można podziwiać m.in. parowozy towarowe konstrukcji niemieckiej oraz najcięższy parowóz zbudowany dla PKP Ty51-223 z roku 1957, produkcji Zakładów Cegielskiego w Poznaniu. Gamę parowozów uzupełnia kolekcja dwu – i trzyosiowych historycznych wagonów osobowych z lat 1909 – 1930 oraz różnego rodzaju tabor specjalny – pług odśnieżny z 1883 r,. parowóz bezogniowy z 1912 r., a także dźwig warsztatowy o napędzie ręcznym z 1913 roku.