Inwestycje na drogach wojewódzkich z unijnym dofinansowaniem

29 lipca 2016 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu odbyło się spotkanie, podczas którego podpisano umowy z firmami BUDIMEX S.A. oraz SKANSKA S.A., wykonawcami rozbudowy dróg wojewódzkich nr 305 i 306.

Wojciech Jankowiak, Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego poinformował, że „dofinansowanie ze środków europejskich otrzymało 18 zadań infrastrukturalnych na łączną kwotę ponad 250 mln zł. Wśród nich są m.in. obwodnica Obornik w ciągu drogi wojewódzkiej  178, obwodnica Wronek – DW 182 i 184, nowy most w Międzychodzie – DW 160”. Zarząd Województwa Wielkopolskiego w marcu br. podjął uchwałę o dofinansowaniu 18 inwestycji na drogach wojewódzkich w ramach Działania 5.1 „Infrastruktura drogowa regionu”, Poddziałania 5.1.1 „Wzmocnienie regionalnego układu powiązań drogowych (drogi wojewódzkie, będące w zarządzie Samorządu Województwa Wielkopolskiego)” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

8 i 12 lipca 2016 r. rozstrzygnięto postępowania przetargowe na zadania:

DW 305„Rozbudowa DW 305 na odcinku od granicy powiatu leszczyńskiego do granicy województwa wielkopolskiego ”. Wybrano ofertę firmy: BUDIMEX S.A., o wartości: 12 605 393 zł, w tym udział środków UE – 10 714 584 zł. Inwestycja realizowana będzie w systemie „zaprojektuj i wybuduj” i planowana jest w latach 2017-2018,

 

 

 

 

DW 306„Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 306 na odcinku od m. Buk do skrzyżowania z nowym przebiegiem S5.” Wybrano ofertę firmy SKANSKA S.A. o wartości: 19 180 722 zł, w tym udział środków UE – 16 303 613 zł. Inwestycja realizowana będzie w systemie „zaprojektuj i wybuduj” i zaplanowana jest w latach 2017-2019.

Umowy z wykonawcami podpisał Paweł Katarzyński, dyrektor Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich.