Wielkopolskie Zaduszki Mikołajczykowskie

W 49. rocznicę śmierci Premiera Stanisława Mikołajczyka Wielkopolscy Ludowcy uczcili Jego pamięć podczas Wielkopolskich Zaduszek Mikołajczykowskich.

Poznańskie Zaduszki Mikołajczykowskie w dniu 12 grudnia br. rozpoczęły się mszą świętą w kościele parafialnym na wzgórzu św. Wojciecha. Podczas mszy, Andrzej Grzyb – poseł do Parlamentu Europejskiego oraz Prezes Zarządu Wojewódzkiego PSL – przypomniał sylwetkę Stanisława Mikołajczyka.

Po mszy, na Cmentarzu Zasłużonych Wielkopolan, uczestnicy Zaduszek oddali hołd i złożyli kwiaty przy grobie Cecylii i Stanisława Mikołajczyków. Wojciech Jankowiak – Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego, Prezes Zarządu Głównego Towarzystwa im. Stanisława Mikołajczyka uczcił pamięć znanego Ludowca słowami Cypriana Kamila Norwida „Czemu, cieniu, odjeżdżasz, ręce złamawszy na pancerz, przy pochodniach, co skrami grają około twych kolan?…”.

Stanisław Mikołajczyk był uczestnikiem powstania wielkopolskiego. W 1931 r. został działaczem Polskiego Stronnictwa Ludowego. Był m.in. współzałożycielem Związku Młodzieży Wiejskiej w Poznaniu oraz posłem na Sejm RP. Po śmierci gen. Władysława Sikorskiego objął funkcję premiera rządu RP na uchodźctwie. Jego niezłomna postawa i wartości, którymi kierował się w życiu, powinny być wzorem nie tylko dla działaczy ludowych ale powinny przyświecać politykom wszystkich opcji politycznych.

Ostatnią częścią obchodów było spotkanie w Sali Lubrańskiego, Collegium Minus Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, połączone z wykładem prof. dr hab. Franciszka Ziejki pt. „Artur Grottger. Tragiczny los geniusza” oraz wręczeniem odznaczeń dla osób najbardziej zasłużonych dla Ruchu Ludowego. Wręczono medale jubileuszowe 120-lecia PSL za Zasługi dla Ruchu Ludowego. Z kolei Prof. dr hab. Franciszek Ziejka został wyróżniony godnością „Wybitnej Osobistości Pracy Organicznej” oraz otrzymał statuetkę „Złotego Hipolita” za osiągnięcia naukowe oraz bogaty dorobek na rzecz promocji i ochrony polskiego dziedzictwa kulturowego w kraju i za granicą. Uroczystość uświetnił Chór Kanon prowadzony przez Annę i Jarosława Małeckich.